top of page
Blog: Blog2

A new beast - Stax Full Baked

ในวันที่เจ้าไวรัส COVID-19 ทำให้เราต้องหยุดให้บริการชั่วคราว เราชาว Zanook ไม่ขอหยุดอยู่กับที่ เราจะก้าวไปข้าวหน้า ทำสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นไปอีก พวกเราขอเสียงโหวตหน่อยว่าจะวางน้องใหม่ยักษ์ใหญ่ ตัวนี้ตรงไหนดี
7 views0 comments