จารุพันธ์ แสงประสิทธิ์ - Pro Men WakeboardName: จารุพันธ์ แสงประสิทธิ์

Division: Pro Men Wakeboard

Judging Score: 54.88

Netizen Score: 13.00 Total Score: 67.88

9 views1 comment